რექტორის მოადგილეები

 

 

 

ეკა გოგორიშვილი

რექტორის პირველი მოადგილე

 

 E-Mail: ekagogorishvili@metekhiuni.edu.ge

 

 

  

თენგიზ ზუხბაია

რექტორის მოადგილე მედიცინის დარგში

 

 

 

 

მარლენ შენგელია

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში